63707, Харківська область, м. Куп'янськ, мікрорайон Ювілейний, торгівельний центр "ГОЛД"

Телефон/факс: (05742) 5-34-15
e-mail: nashadovira@gmail.com

ГОЛОВНА СТОРІНКА

Кредитна спілка «НАША ДОВІРА»

 

 

Ідентифікаційний код юридичной особи ЄДРПОУ - 36571913

 
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія А00 № 710658 від 02.12.2009р.
 
Відомості про ліцензії:
Ліцензія «Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту», розпорядження № 2628 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 15.06.2017р. строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії – діюча, початок дії з 15.06.2017 року.
 
Голова правління - Єловенко Світлана Геннадіївна
 
Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:
 
Спостережна рада :
Голова спостережної ради - Ляшенко Людмила Валентинівна
заступник голови спостережної ради - Карайбог Тетяна Іванівна
секретар спостережної ради - Захарян Лариса Борисівна
член - Куліченко Оксана Віталіївна
член - Кудімова Людмила Леонідівна
 
Правління : 
голова правління - Єловенко Світлана Геннадіївна
заступник голови правління - Закопайло Олена Вікторівна
секретар правління - Іншакова Дарина Миколаївна

 

e-mail: nashadovira@gmail.com

 

ЗМІНИ В ОРГАНАХ ПРАВЛІННЯ ВІД 25.04.2017:

 

Спостережна рада

з/п

Прізвище, імя,

по батькові

Дані паспорта або документа, який його замінює

Посада в органі управління

Освіта

Відомості про наяв-ність/від-сутність не-погашеної судимості

1

Закопайло Олександр Валентинович

паспорт МК 875051

виданий Куп’янським МРВ УМВС 22.06.98

Голова спостережної    ради

вища

Непогашена судимість за корисливі злочини  відсутня

2

Захарян

Лариса

Борисівна

паспорт ММ 583293

виданий Куп’янським МРВ УМВС 03.10.00р.

Заступник

голови спостережної ради

вища

Непогашена судимість за корисливі злочини  відсутня

3

Кудімова

Людмила

Леонідівна

паспорт МК740660

виданий Куп’янським МРВ УМВС 25.12.97

Секретар спостережної ради

сердня

Непогашена судимість за корисливі злочини  відсутня

4

Чірва Олена Миколаївна

паспорт МН 953180

виданий Зміївським РВ ГУВВС 14.12.07

Член спостережної ради

Не закінчена вища

Непогашена судимість за корисливі злочини  відсутня

5

Куліченко

Оксана

Віталіївна

паспорт МН663458

виданий Куп’янським МРВ УМВС 06.02.04

Член спостережної ради

вища

Непогашена судимість за корисливі злочини  відсутня

 

Ревізійна комісія

1

Карайбог Тетяна Іванівна

паспорт МК 850614

виданий Куп’янським МРВ УМВС 03.04.98

Голова ревізійної комісії

вища

Непогашена судимість за корисливі злочини  відсутня

2

Петренко

Людмила

Дмитріївна

паспорт ММ725702

виданий Куп’янським МРВ УМВС 26.10.00

Заступник

голови ревізійної комісії

вища

Непогашена судимість за корисливі злочини  відсутня

3

Лелякова

Наталія

Вікторівна

паспорт ММ583612

виданий Куп’янським МРВ УМВС 07.10.00

Секретар ревізійної комісії

вища

Непогашена судимість за корисливі злочини  відсутня

 

Кредитний комітет

1

Єловенко

Світлана

Геннадіївна

паспорт МН 139540

виданий Куп’янським МРВ УМВС 03.07.01

Голова кредитного комітету

вища

Непогашена судимість за корисливі злочини  відсутня

2

Закопайло

Олена

Вікторівна

паспорт МК 875052

виданий Куп’янським МРВ УМВС 22.06.98.

Заступник

голови кредитного комітету

вища

Непогашена судимість за корисливі злочини  відсутня

3

Іншакова   Дарина Миколаївна

паспорт МТ 147060

виданий Жовтневим РВ ХМУГУМВС 10.02.11

Секретар кредитного комітету

неповна вища

Непогашена судимість за корисливі злочини  відсутня

 

 

Правління

1

Єловенко

Світлана

Геннадіївна

паспорт МН 139540

виданий Куп’янським МРВ УМВС 03.07.01

Голова правління

вища

Непогашена судимість за корисливі злочини  відсутня

2

Закопайло

Олена

Вікторівна

паспорт МК 875052

виданий Куп’янським МРВ УМВС 22.06.98.

Заступник

голови кредитного комітету

вища

Непогашена судимість за корисливі злочини  відсутня

3

Іншакова   Дарина Миколаївна

паспорт МТ 147060

виданий Жовтневим РВ ХМУГУМВС 10.02.11

Секретар правління

вища

Непогашена судимість за корисливі злочини  відсутня

 


 


Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об`єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов`язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків.