63707, Харківська область, м. Куп'янськ, мікрорайон Ювілейний, торгівельний центр "ГОЛД"

Телефон/факс: (05742) 5-34-15
e-mail: nashadovira@gmail.com

КС «НАША ДОВІРА» створена 02 грудня 2009 року як громадська організація.

Як фінансова установа 02.02.2010 року . Свою діяльність кредитна спілка здійснює на підставі статуту КС «НАША ДОВІРА» та її внутрішніх положень, а також Закону України «Про кредитні спілки», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність кредитних спілок України.

 

 Кредитна спілка — це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Внаслідок участі в кредитній спілці одні її члени можуть зберігати свої грошові кошти, накопичувати їх, захищати від інфляції та отримувати додатковий дохід, а інші — мають можливість кредитуватися на споживчі потреби, ремонт, лікування, навчання, потреби підприємницької діяльності та інше.

 

Органи управління кредитної спілки

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

 

Загальні збори членів кредитної спілки

Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

 

Спостережна рада кредитної спілки

 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

 

Правління кредитної спілки

 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

 

Кредитний комітет

 Кредитний комітет  кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.

 

 Ревізійна комісія

 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.